Vrijwilligerswerk kan zijn vrijwillig doch niet vrijblijvend. Een gemeente heeft in ons werkproces een controle en handhaving geregeld. Hierin kan zijn dagelijks dat elke uitkeringsgerechtigde een participatieplan ondertekent, waarin is vastgelegd welk vrijwilligerswerk hij ofwel ze gaat verrichten en voor hoeveel uur per week. Verder dien een uitkā€¦ Read More